Bal 5, 2011

Naujos šventųjų biografijos


Kategorija: Bendrai
Įrašė: gd

Skaitykite naujas balandžio šventųjų biografijas: Šv. Pranciškus Paulietis; Šv. Izidorius; Šv. Vincentas Fereras; Šv. Jonas Krikštytojas Salietis; Šv. Stanislovas.