Šarlis de Fuko (Charles de Foucault, 1858–1916)

 

Troškimas save atiduoti Kristui, kiek įmanoma tobulinant gyvenimą – tokia yra vikonto Šarlio de Fuko, po atsivertimo tapusio Broliu Jėzaus Karoliu, dvasinė kelionė. Gimęs 1858 m. Strasbūre (Prancūzijoje), jis buvo nužudytas 1916 m. Tamanrasete, centrinėje Sacharoje. Tai ryški šių laikų vienuolystės istorijos asmenybė, pranašiškai pralenkusi Vatikano II Susirinkimo, susirūpinusio priartinti Bažnyčią prie vargšų pasaulio, kvietimą. Į šį kvietimą toliau atsiliepia kongregacijos, kurios semiasi įkvėpimo iš šio Sacharos eremito, pateikdamos kontempliatyvaus gyvenimo tarp liaudies liudijimą. Jis buvo beatifikuotas Romoje 2005 m.  Meditacija A eilinis 9Meditacija B eilinis 16; Meditacija C Kristaus Apsireiškimas.Špeir Adriana fon (Adrienne von Speyr, 1902–1967)

 

Šveicaro protestanto duktė Adriana nuo pat vaikystės jautė vienybę su Dievu. Pro patirtas ligas ir prieštaravimus pamažu prasiskverbusi šviesa 38-aisiais gyvenimo metais – 1940 m. – atvedė ją į katalikybę. Ji buvo gydytoja ir augino du vaikus; dėl to Dieve paslėptas jos mistinis gyvenimas yra artimesnis kasdieniams reikalams. Ši „tvirta“ moteris buvo paprasta lyg vaikas, bet ir aštraus proto, dėstė mintis tiksliais žodžiais. Tai atsispindi jos raštuose, kurių pagrindinė tema – Viešpaties Kančia ir Prisikėlimas kaip atvėrimas kelio bendrystei su Švenčiausiąja Trejybe. 1945 m. drauge su tėvu Hansu Ursu fon Baltazaru (Hans Urs von Balthasar) ji įkūrė Šv. Jono pasauliečių institutą. Jos žemiškasis gyvenimas baigėsi 1967 m. Bazelyje, tamsioje keletą metų trukusios agonijos naktyje. Meditacija A eilinis 2; Meditacija B Velykų 5; Meditacija C Bažnyčios metinės.Šucas Rožė (1915–2005)

 

Rožė Šucas (Roger Schutz) gimė Šveicarijoje, protestantų šeimoje. 1944 m. jis apsistojo Taizė (Taizé) miestelyje, Burgundijoje. Po truputį aplink jį susibūrė įvairių tautybių ir krikščioniškų konfesijų bendraminčiai. Šis brolis, protestantas, tikėjimo žmogus, mylėjo Bažnyčią ir karštai troško pasiekti krikščionių vienybę. Iki pat kruvinos mirties, ištikusios jį 2005 m. rugpjūčio 16 d., kai meldėsi drauge su 2500 jaunuolių, brolis Rožė buvo nenuilstantis taikos ir susitaikymo Evangelijos liudytojas, didis ekumenizmo kūrėjas. Jo dėka Taizė tapo bendrystės vieta, maldos mokykla, kur daugybė jaunuolių iš penkių žemynų susirenka išgyventi autentišką tikėjimo patirtį. Meditacija A 11 01.