1 A  
2 T Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
3 K Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys; Šv. Ansgaras, vyskupas
4 Pn  
5 Š Šv. Agota, mergelė, kankinė
6 S 5 eilinis sekmadienis
7 Pr  
8 A Šv. Jeronimas Emilijanis, kunigas; šv. Juozapina Bachita, mergelė
9 T  
10 K Šv. Scholastika, mergelė
11 Pn Švč. M. Marijos apsireiškimas Lurde
12 Š  
13 S 6 eilinis sekmadienis
14 Pr Šv. Kirilas, vienuolis ir Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
15 A  
16 T  
17 K Septyni šventiejji Servitų ordino steigėjai
18 Pn  
19 Š  
20 S 7 eilinis sekmadienis
21 Pr Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažn. mokytojas
22 A
Šv. Apaštalo Petro Sostas
23 T Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 K  
25 Pn  
26 Š  
27 S 8 eilinis sekmadienis
28 Pr