1 T Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja
2 K Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
3 Pn Švč. Jėzaus Vardas 
4 Š  
5 S Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai) 
6 Pr  
7 A Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas
8 T  
9 K  
10 Pn  
11 Š  
12 S Kristaus Krikštas
13 Pr Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažn. mokytojas 
14 A  
15 T  
16 K  
17 Pn Šv. Antanas, abatas
18 Š  
19 S 2 eilinis sekmadienis
20 Pr Šv. Fabijonas, popiežius; Šv. Sebastijonas, kankiniai 
21 A
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 T Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 K  
24 Pn Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažn. mokytojas
25 Š Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimas
26 S 3 eilinis sekmadienis
27 Pr Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas 
28 A Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažn. mokytojas
29 T Šv. Angelė Meriči, mergelė
30 K  
31 Pn Šv. Jonas Bosko, kunigas, vienuolis