Adventas

1 sekmadienis; 2 sekmadienis; 3 sekmadienis; 4 sekmadienis;

 

Kalėdos

Kūčių vakaras; Kalėdų naktis; Kalėdų rytas; Kalėdų diena; Šventoji Šeima; Sausio 1d.; 2 sekmadienis po Kalėdų; Kristaus apsireiškimas; Kristaus Krikštas.

 

Gavėnia

Pelenė; 1 sekmadienis; 2 sekmadienis; 3 sekmadienis; 4 sekmadienis; 5 sekmadienis; Verbų sekmadienis.

 

Didysis Velykų tridienis

Didysis ketvirtadienis; Didysis penktadienis; Velyknaktis.

 

Velykos

Velykos; 2 Velykų sekmadienis; 3 Velykų sekmadienis; 4 Velykų sekmadienis; 5 Velykų sekmadienis; 6 Velykų sekmadienis; Šeštinės; 7 Velykų sekmadienis; Sekminių vigilija; Sekminės.

 

Eilinio laiko iškilmės

Švč. Trejybė; Devintinės; Švč. Jėzaus Širdis.

 

Eilinis laikas

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; Kristus Karalius.