Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Iškilmė

Liturginiai tekstai


Meilės ženklas

Yra daug dalykų, galinčių sukurti gerą santykį su Dievu ir dėl kurių jam pasirodysime šviesūs bei padorūs, bet geriausiai mums malonę iš aukštybių užtarnauja rūpestis artimu, ko ir Kristus reikalauja iš Petro. Kai jie baigė valgyti, jis sako Simonui Petrui: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau nei šitie?“ Petras jam atsako: „Taip, Viešpatie, tu žinai, kad Tave myliu“. Jėzus jam sako: „Ganyk mano avis“ (plg. Jn 21, 15). Kodėl Jėzus, apeidamas kitus apaštalus, apie tai kalba su Petru?
Jis buvo išrinktasis apaštalas, mokinių lūpos, choro galva. Todėl ir Paulius būtent pas jį, o ne pas kitus buvo atkeliavęs pasiteirauti. Be to, Jėzus norėjo [jam] parodyti, kad jis gali būti ramus, kad išsigynimas buvo pamirštas ir jis suteikia jam viršenybę tarp brolių. Jis nekalba apie išsigynimą ir nepriekaištauja dėl to, kas įvyko, bet sako: „Jei myli mane, būsi pirmasis iš brolių, parodyk dabar tą karštą meilę, kurią visuomet rodei ir kuria didžiavaisi, ir gyvybę, kurią, sakei, už mane guldysiąs – atiduok ją už mano avis“. Paklaustas pirmą ir antrą kartą, Petras liudininku kvietė patį širdies paslapčių žinovą [Jėzų], o kai buvo paklaustas ir trečią kartą, sutriko bijodamas, kad ir vėl nenutiktų taip, kaip anksčiau (juk jis ir tąsyk tvirtai teigė, tačiau jo teiginiai neišlaikė išbandymo), todėl ir vėl šaukiasi savo Mokytojo. „Tu viską žinai“, sako jam, tai yra ir dabartį, ir ateitį.
Matai, kaip Petras tapo geresnis ir išmintingesnis, nebepasikliaudamas vien savimi ir neprieštaraudamas? Todėl sumišo: „Galbūt aš manausi mylįs, bet nemyliu? Kaip ir anksčiau gerai apie save galvodamas ir tvirtindamas, kad myliu, vėliau neatlaikiau išbandymo“. Jėzus triskart klausia ir triskart liepia tą patį, parodydamas, kaip vertina vadovavimą savo avims ir kad tai yra didžiausias meilės jam ženklas.

Šv. Jonas Auksaburnis, † 407

Biografija