Velykų vakaro Mišios

Velykų vakaro Mišios. Velykų vakare gausu prisiminimų apie Jėzaus pasirodymą dviem mokiniams pakeliui į Emausą, paskui – grupei susirinkusių apaštalų. Savo pasakojime šv. Lukas pabrėžia, kad mokiniai atpažino Jėzų iš duonos laužymo ir iš to, kad Viešpats apaštalų paprašė valgyti. Su Prisikėlusiuoju valgyta Velykų vakarienė amžių būvyje savo džiaugsmu nutvieskė Eucharistijos šventimą. Todėl vakaro Mišiose skaitomas pasakojimas apie Jėzaus pasirodymą Velykų vakarą.
Bažnyčia toliau trykš Velykų džiaugsmu visą savaitę, vadinamą „Velykų aštuondieniu“ ir penkiasdešimt dienų – Velykų laiku.

Viskas kaip dienos Mišiose, išskyrus evangeliją.

Evangelija A

Evangelija B