Liturginiai tekstai

„Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą“ (3 Velykų sekmadienis), „Viešpaties malonių yra pilna žemė“ (4 sekm.), „Naują giesmę giedokite Viešpačiui“ (5 sekm.), „Skelbkite džiugią naujieną“ (6 sekm.), – kiekvienas velykinio penkiasdešimtdienio sekmadienis prasideda džiūgavimu atpirktųjų tautos, kuri garsiai skelbia didžiąją išgelbėjimo naujieną. Šiandien mes dėkojame už nepaprastą išaukštinimą, kurį žmonijai suteikė Kristaus Prisikėlimas: išgelbėti Kristaus krauju, gyvendami jo gyvybe (KP), mes tapome dieviškosios prigimties dalininkais (AM); Dievas padarė mus mylimais savo vaikais (PM). Jėzui prisikėlus žmogus sužinojo tiesą apie Dievą ir save (AM). Atnaujintas iki savo būties gelmių, jaunas Dievo jaunyste, jis regi prieš jį atsiveriantį tikros laisvės kelią į amžinąjį paveldą (PM). Bet reikia, kad stiprinamas dangiškais sakramentais (KM) jis liktų ištikimas gautai dovanai ir kad pasilikdamas Kristuje duotų daug vaisių (KP).