Spausdinti

Įvadas C 06 29Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Iškilmė


Liturginiai tekstai

Šv. Petras ir šv. Paulius buvo nukankinti Romoje; Petras veikiausiai – 64 m., Paulius – 67 m. Romos Bažnyčios, gerbiančios jų kapus Vatikane ir pakeliui į Ostiją, kulte jie niekada neatskiriami, todėl jiems ir skirta bendra šventė birželio 29 d. Tačiau ši diena švenčiama ne tik krikščioniškoje Romoje; visai Bažnyčiai, kuri augo palaistyta jų krauju (29 d. ĮP), tai „kilnaus džiaugsmo“ (29 d. PM) diena: „Šiuodu pasaulio žibintai skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos sujungė vienas kankinystės vainikas“ (DG).

Šiandien pagerbiame dvi svarbiausias gimstančios Bažnyčios asmenybes, skirtingas, bet stebėtinai papildančias viena kitą, kaip rodo Dėkojimo giesmė. Petras ir Paulius „mus mokė Viešpaties įstatymų“ (28 d. ĮP), jie „skelbė tikėjimą“ (29 d. PM). Tad švęsdami jų šventę mes švenčiame Bažnyčios slėpinį, nes ji pastatyta ant apaštalų. Taip pat jų užtarimu prašome „ištikimai laikytis jų skelbto tikėjimo“ (29 d. PM), malonės gyventi broliškai kaip pirmieji krikščionys, kad „visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą“ (29 d. KM).