Spausdinti

Įvadas C Kalėdų rytas

 

Liturginiai tekstai


Kalėdų ryto Mišios prasideda šviesos paminėjimu: „Šviesybė šiandien užtvino mus, nes gimė mums Viešpats“ (ĮP). Šis naujagimis Viešpats, kuriuo žavisi piemenys, yra pranašų žadėtasis Mesijas: jis yra Taikos, Ramybės kunigaikštis, kurį iš anksto sveikino Izaijas (ĮP), Zacharijo skelbtasis Karalius gelbėtojas (KP). Bet jis yra daug daugiau nei Izraelio Mesijas, jis yra Dievas, tapęs žmogumi (PM, AM).
Toks yra krikščionių tikėjimas. Šis tikėjimas neturi vien tik „šviesti mūsų dvasioje“, reikia, kad jis „atsispindėtų darbuose“ (PM). Kasmet Viešpaties Gimimo šventimu pagilindami savo tikėjimą, turime iš jo semtis ir „dar daugiau meilės“ (KM). Atsiduodamas mums per Eucharistiją, Žodis, tapęs kūnu, leidžia mums vienytis su jo meile, kurios skatinamas Jis atėjo įkurti savo buveinės tarp žmonių.