Spausdinti

Įvadas A B Šv. Šeima


I sekmadienis po Kalėdų (arba gruodžio 30 d.)

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Liturginiai tekstai A

Liturginiai tekstai B

Betliejuje piemenys randa Šventąją Šeimą. Bažnyčia apmąsto šią šeimą pirmą sekmadienį po Kalėdų. Šventės skaitiniai sudaro Kalėdų tąsą. Per trejų metų ciklą Evangelijoje perteikiami šv. Mato ir šv. Luko surinkti prisiminimai apie Jėzaus vaikystę: bėgimas į Egiptą (A), paaukojimas šventykloje (B) ir dvylikamečio piligriminė kelionė į Jeruzalę, taip sakant, pirma epifanija arba Jėzaus slėpinio apsireiškimas tarp šventyklos mokytojų (C). Šių Mišių maldose Nazareto Šventoji Šeima pristatoma kaip krikščioniškosios šeimos pavyzdys. Meldžiama Marijos, „Dievo Gimdytojos Mergelės“, ir šv. Juozapo užtarimo mūsų šeimoms, primenant, kad „baigę šio pasaulio vargus“ susitiksime su jais amžinybėje ir „dangiškuose namuose džiaugsimės amžinu atpildu“.