Spausdinti

Įvadas A B Kalėdų laikas


Kalėdų laikas

Kalėdų laikas galėtų būti vadinamas „Viešpaties Jėzaus epifanijų laiku“. Iš graikų kalbos kilęs žodis „epifanija“ liturgijoje reiškia oficialų Mesijo pristatymą. Betliejuje gimusį Kūdikį-Karalių pagerbia, pagarbina jo valdiniai, dideli ir maži, artimi ir tolimi.

Iš ryto Mišių Evangelijos sužinosime, kad dangiškieji pasiuntiniai pakvietė piemenis į Betliejų. Taigi pirmiausia pranešama vargingiausiems, neturintiems daug žemiškųjų turtų ir prie jų neprisirišusiems, beturčiams dvasia. Taip Evangelija susisieja su Senuoju Testamentu, kuriame beturčiai širdimi visada laikomi Dievo numylėtaisiais. Biblijoje jie vadinami „Viešpaties vargšais“.

Gruodžio 25 d.

Kristaus gimimas

Kalėdos

Advento laikas malda ir atgaila parengė mūsų sielas Jėzaus, Dievo ir Marijos Sūnaus, mergelės įsčiose žmogumi tapusio amžinojo Žodžio, gimimo didžiajai dienai.

Be pirmosios liturgijos, švenčiamos gruodžio 24 d. popiet arba pavakare, gruodžio 25 d. per Kalėdas aukojamos trejos Mišios: pirmos, vadinamos „Piemenėlių Mišiomis“, iškilmingai aukojamos naktį (tradiciškai aukojamos vidurnaktį, tačiau gali vykti ir kelias valandas anksčiau), kuklesnės mišios aukojamos auštant, trečios ir iškilmingiausios mišios aukojamos vėliau, rytą, ir vadinamos „dienos Mišiomis“.