Spausdinti

Įvadas AB Velykų Tridienis


Didysis velykų tridienis

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno slėpinio, mūsų atpirkimo slėpinio, tris atskirus tarpsnius. Šis trijų dienų laikotarpis dar vadinamas „Velykų tridieniu“. Liturgijoje stengiamasi kiek galint tiksliau sekti tokia istorijos raida, su kokia gali supažindinti sinoptinių evangelijų tradicija.
Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje. Penktadienį ant kryžiaus paaukojamas Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Vėliau, Kristaus kūną jau paguldžius kape, Bažnyčia įžengia į kontempliacijos tylą; ji nutraukia liturginę veiklą iki pat Velyknakčio didžiosios vigilijos.