Spausdinti

Biografijos F
Faberis, Frederikas Viljamas (1814–1863)

 

Kilęs iš Jorkšyro kalvinistų šeimos, 1832 m. Faberis priimamas į Oksfordo universitetą. Niumanas (Newman) ir Oksfordo judėjimas, daugybė kelionių į Prancūziją ir Italiją patraukia jį prie katalikybės. Faberis pereina į katalikų tikėjimą 1845 m., praėjus mėnesiui po Niumano atsivertimo. Jis įstoja į Oratoriją, kurią neseniai buvo įkūręs Niumanas, ir tampa Londono namų vyresniuoju, čia ir miršta 1863 m. Faberis buvo iškalbingas pamokslininkas, subtilus dvasios tėvas ir dvasinis rašytojas humoro ir poezijos kupinu stiliumi. Sugebėjęs atsiverti užsienio srovėms (viduramžių dvasiniams autoriams, prancūziškai ir itališkai mokykloms) Faberis ilgai darė įtaką kitiems dvasinės literatūros autoriams. Meditacija C eilinis 25.Faustina Kovalska (1905–1938)

 

Helena Kovalska gimė 1905 m. Lenkijoje. 1925 m. pradėjo postulatą Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyne Varšuvoje. Po amžinųjų įžadų atvyko į Vilnių. Visą gyvenimą atliko virėjos, sodininkės ir durininkės pareigas; nuolatinėje vienybėje su Dievu ji patirdavo Jėzaus bei šventųjų apsireiškimus ir juos aprašė savo dienoraštyje. Šv. Faustina Kovalska mirė būdama 33 metų, paaukojusi sveikatą ir gyvybę už nusidėjėlių atsivertimą ir įvykdžiusi savo misiją – skelbti Viešpaties gailestingumą.  Meditacija B Švč. Jėzaus Širdis; Meditacija C eilinis 26.Fenelonas Pranciškus (François Fénelon, 1651–1715)

 

Fenelonas buvo prancūzų politikas, rašytojas ir Bažnyčios žmogus. Būdamas labai artimas Liudviko XIV dvarui, jis išdrįso pasiūlyti svarbių valstybės pertvarkymo idėjų. Jis labai gerai suvokė absoliučios karaliaus valdžios atotrūkį nuo liaudies, kuris po šimtmečio atvedė prie Prancūzijos revoliucijos. Puikiai parašyti, kilnių idėjų kupini jo traktatai, gausūs laiškai, „Laiškas Liudvikui XIV“ ir romanas „Telemachas“ iš karto peržengė Prancūzijos sienas. Jis buvo nepailstantis didžiulės Kambrė (Cambrai) vyskupijos, kurią jam patikėjo Liudvikas XIV, ganytojas bei į mistiką linkęs humanistas. Meditacija B Kristaus apsireiškimas
Filipas Marija Dominykas (Marie-Dominique Philippe, 1912–2006)

 

Tėvas Marija Dominykas Filipas gimė 1912 m. Prancūzijos šiaurėje, netoli Lilio miesto. 1930 m. tapo dominikonu; 1936 m. įšventintas kunigu. Visą likusį gyvenimą dėstė filosofiją (daugiausia Fribūro universitete Šveicarijoje) ir teologiją. 1975 m. įkūrė Šv. Jono brolių bendruomenę, vėliau – kontempliatyvių seserų, apaštalinių seserų ir Šv. Jono oblatų bendruomenes, kartu sudarančias Šv. Jono šeimą, kurios generaliniu prioru jis buvo iki 2001 m. Jis parašė daug filosofijos, teologijos, dvasingumo veikalų, Šventojo Rašto komentarų. Ieškodamas tiesos ir išminties daugiausia remiasi Aristoteliu, šv. Tomu Akviniečiu, o ypač – šv. Jonu evangelistu, kurio raštai jį giliai paveikė. Jis mirė 2006 m. rugpjūtį, visas jėgas atidavęs savo vienuoliškosios šeimos filosofiniam, teologiniam ir dvasiniam ugdymui. Meditacija C 03 19.Filipas Tomas (Thomas Philippe, 1905–1993)

 

Tėvas Tomas Filipas gimė 1905 m. netoli šiaurės Prancūzijos miesto Lilio. Jis buvo jonito tėvo Marijos Dominyko brolis. 1923 m. tapo dominikonu, o 1929 m. įšventintas kunigu. Prieš Antrąjį pasaulinį karą dėstė teologiją, daugiausia Romos dominikonų teologijos fakultete (Angelicum). 1964 m. kartu su Žanu Vanjė (Jean Vanier) į šiaurę nuo Paryžiaus įkūrė Arkos bendruomenę žmonėms su proto negalia. Iki pat mirties jis buvo Arkos bendruomenės kunigas ir kasdien aukojo šv. Mišias. Jis nuolat su užsidegimu ieškojo tiesos apie moralę, teologiją, žmogaus širdį ir dvasinį gyvenimą, buvo maldos žmogus bei daugelio žmonių dvasios tėvas bendruomenėje ir už jos ribų. Meditacija A eilinis 11.Fulgencijus Ruspietis (467–532)

 

Šv. Fulgencijus, vienuolis, abatas, vandalų išvytas, vėliau tapęs Ruspės (Šiaurės Afrika) vyskupu, yra geriausias savo laikotarpio Vakarų teologas. Jis be paliovos sėmėsi įkvėpimo iš šv. Augustino minčių. Jo raštuose, daugiausia nukreiptuose prieš arijonizmo ir monofizitų erezijas, paprastai ir tvirtai išdėstytos tradicinės kristologinės tezės. Meditacija A 09 08; Meditacija B eilinis 30.