Spausdinti

Meditacija C Eilinis 22


Liturginiai tekstai

 

Noras būti išaukštintam

 

Nuo noro būti vertinamam,
Nuo noro būti mylimam,
Nuo noro būti išaukštintam,
Nuo noro būti pagerbtam,
Nuo noro būti giriamam,
Nuo noro būti aukščiau už kitus,
Nuo noro būti klausiamam patarimų,
Nuo noro būti kitų pripažintam,
Nuo baimės būti pažemintam,
Nuo baimės būti nuvertintam,
Nuo baimės būti paniekintam,
Nuo baimės būti apšmeižtam,
Nuo baimės būti pamirštam,
Nuo baimės būti pajuoktam,
Nuo baimės būti įžeistam,
Nuo baimės būti įtartam

Išlaisvink mane, Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane,
Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš,
Kad kiti galėtų pasaulio akivaizdoje didėti, o aš mažėti,
Kad kiti galėtų būti pasirinkti, o aš pastumtas į šalį,
Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas,
Kad kiti galėtų visur pirmiau manęs stovėti,
Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau šventas tiek, kiek galiu,

Jėzau, suteik man malonę to trokšti.

Amen.

Rafaelis Meri del Valis, † 1930

Biografija