Spausdinti

Meditacija A Kūčių vakaras


Liturginiai tekstai

Dievas su mumis

 

O tai, kad šis Kristus, kuris buvo pas Tėvą, būdamas Tėvo Žodis, turėjo įsikūnyti ir tapti žmogumi, patirti gimimą ir gimti iš Mergelės, gyventi su žmonėmis, visatos Tėvui įgyvendinant jo įsikūnijimą, pranašas Izaijas taip nusako: „Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: štai Mergelė pradės ir pagimdys Sūnų, ir jį pavadinsite Emanueliu. Varške ir medumi jis maitinsis; dar prieš pažindamas ar pasirinkdamas kas pikta, jis pasirinks kas gera, nes vaikelis dar prieš pažindamas kas pikta ar kas gera, atmes kas pikta, kad rinktųsi kas gera“ (plg. Iz 7, 14–16). Tuo pranašas nurodė, kad Kristus gimsiąs iš Mergelės; ir aiškiai parodo, jog jis iš tiesų bus žmogus, nes jis valgo, jis yra vaikas ir net jam suteikiamas vardas, kaip tai yra įprasta daryti ką tik gimusiam žmogui.
O jo vardas štai susideda iš dviejų dalių: hebrajų kalba Mesijas, t. y. Kristus – pateptasis, – ir Jėzus, t. y. Išganytojas. Šie abu vardai yra susiję su juos lydinčiais veiksmais. Nes jis pavadintas Kristumi, kadangi Tėvas per jį patepė ir išpuošė visa kas yra; ir kai atėjo kaip žmogus, jis buvo pateptas savojo Tėvo ir Dievo dvasia, kaip jis pats tai apie save pasakė per pranašą Izaiją: „Viešpaties Dievo Dvasia su manimi, nes Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“ (Iz 61, 1).
O antra vertus, Išganytoju jis pavadintas todėl, kad tapo išganymo priežastimi tiems, kurie tuomet buvo jo išgelbėti iš visų negalavimų ir iš mirties, taip pat ir tiems, kurie jį įtikės vėliau, kadangi jis yra būsimojo ir amžinojo išganymo įgyvendintojas. Taigi būtent todėl jis yra Išganytojas. O vardas Emanuelis yra verčiamas „Dievas su mumis“ – tai galėtų reikšti pranašo pageidavimą, tarsi sakytų: „Tegu Dievas bus su mumis“. Taip yra atskleidžiama geroji naujiena, nes yra pasakyta: „Štai Mergelė lauksis kūdikio pradės ir pagimdys Sūnų“ ir šis, esantis „Dievas“, turi „su mumis“ būti; ir tarsi stebėdamasis tuo kas vyksta, pranašas drauge nurodo ir būsimuosius dalykus, t. y. kad Dievas bus su mumis.

Šv. Ireniejus Lionietis, † apie 202

Biografija