Spausdinti

2011 balandis

 
1 Pn  
2 Š Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis
3 S 4 Gavėnios sekmadienis
4 Pr Šv. Izidorius, vyskupas, Bažn. mok.
5 A Šv. Vincentas Fereras, kunigas
6 T  
7 K Šv. Jonas Salietis, kunigas
8 Pn  
9 Š  
10 S 5 Gavėnios sekmadienis
11 Pr Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
12 A  
13 T Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
14 K  
15 Pn  
16 Š  
17 S Verbų sekmadienis
18 Pr  
19 A  
20 T  
21 K
22 Pn Didysis Penktadienis
23 Š Velyknaktis
24 S Velykos
25 Pr  
26 A  
27 T  
28 K  
29 Pn  
30 Š _______________________________________________