Spausdinti

Visuotinė malda B eilinis 10


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, su tikėjimu šaukimės Viešpaties, kad gautume gausių malonių ir iš mūsų širdžių kiltų padėkos malda jo garbei.
•    Melskime už Dievo tautą, Moters palikuonis: tegul jie visada sutrina žalčio galvą.
Meldžiame tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, mūsų kleboną *** ir už visus Dievo Žodžio tarnus: teįkvepia jų žodžius visada gyvas tikėjimas.
•    Tesiteikia Viešpats duoti taiką susiskaldžiusioms tautoms, grąžinti meilę iširusioms šeimoms; tegu tik šėtonas bus susiskaldęs.
•    Prašykime Dievo Sūnų, gimusį iš moters, išvaduoti iš vargų, kurie slegia mus nuo pirmosios nuodėmės.
•    Melskime už moteris, kurios šiandien paklauso žalčio ir atmeta motinystės naštą ir garbę.
•    Melskime už tuos, kurie linksta nuo dabartinio vargo: jo ruošiama garbė teatgaivina jų drąsą.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, kurių žemiškosios padangtės būstas suiręs: tepriima juos Dievas į amžinuosius namus danguje.
•    Melskime už šios mūsų bendrijos narius, kuriuos Dievas padarė savo prigimties dalininkais: tevalgo jie gyvybės vaisius ir tegyvena amžinai.
Meldžiame tave, Viešpatie, būk palankus tave maldaujančiai tautai: tegu tavo malonė greitai jai suteikia, ko ji, tavo įkvėpta, prašo su tikėjimu. Per Kristų, mūsų Viešpatį.