Spausdinti

Įvadas A B Kalėdų diena


Liturginiai tekstai

Įžangos giesmė mus pripildo džiaugsmo. Ji paimta iš pranašo Izaijo knygos: „Mums kūdikis gimė, ir Sūnus mums duotas. Jis galinga ranka viešpataus, o jo vardas bus: didingojo sumanymo Skelbėjas“. Visos šventės kulminacija – Evangelijos pagal šv. Joną prologas: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą… Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.“