Spausdinti

Įvadas A B Kalėdų rytas


Liturginiai tekstai

Evangelijoje piemenys bėga į Betliejų ir randa Mariją bei Juozapą ir „kūdikį, paguldytą ėdžiose“. Kartu su jais Bažnyčia prie Kūdikėlio prisimena ir apmąsto pranašo Izaijo žodžius: „Šviesybė šiandien užtvino mus, nes gimė mums Viešpats. Jis vadinasi Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo.“