Spausdinti

Įvadas AB 06 29


Šv. Petras ir Paulius, Apaštalai

Iškilmė

Liturginiai tekstai

Šv. Petras ir šv. Paulius patyrė kankinystę Romoje, Petras – veikiausiai 64 m., Paulius – 67 m. Romos Bažnyčios, gerbiančios jų kapus Vatikane ir pakeliui į Ostiją, kulte jie niekada neatskiriami, todėl jiems ir skirta bendra šventė birželio 29 d. Tačiau ši diena švenčiama ne tik krikščioniškojoje Romoje, bet ir visoje Bažnyčioje, kuri augo palaistyta šių dviejų apaštalų krauju; todėl Dievas šiandien visų „širdis užlieja tyru, kilniu džiaugsmu“. „Šiuodu“ kaip tikri „pasaulio žibintai skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinystės vainikas“ (dėkojimo giesmė).

Šiandien pagerbiame du svarbiausius gimstančios Bažnyčios veikėjus, skirtingus, bet stebėtinai papildančius vienas kitą, kaip rodo dėkojimo giesmė. Petras ir Paulius „mus mokė Viešpaties įstatymų“, jie skelbė tikėjimą. Tad jų asmenyse mes švenčiame Bažnyčios slėpinį, nes ji pastatyta­ ant apaštalų. Taip pat jų užtarimu prašome „ištvermingai laikytis apaštalų mokslo“, kad „visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą“.