Spausdinti

Įvadas C 6 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai


Velykinį penkiasdešimtdienį vienija jį pripildantis džiūgavimas (ĮP), be to, jis pateikia vis naujų, mums kontempliuoti skirtų temų. Jo centre – gyvas Kristus, kuris „ir toliau už mus aukojasi ir mus Dievui nuolat užtaria“ (3 DG); „Įveikęs mirtį, jis visa atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi“ (4 DG); jis savo „prisikėlimu visus prikėlė gyventi“ (2 DG). Šlovingasis Kristus šiomis dienomis vadovauja tikinčiųjų sambūriui.
Tiek per skaitinius, tiek per giesmes šiandien tikinčiųjų bendrija kviečiama aiškiau suvokti jai duotą pažadą dėl misijos, kuri jai patikėta.
Tai pažadas atsiųsti Šventąją Dvasią. Viešpats mus užtikrina, kad ji visada bus su mumis (KP). O toji misija – tai skelbti gerąją išgelbėjimo naujieną „visam pasauliui“ (ĮP). Išganymo skelbimas yra svarbiausias Bažnyčios uždavinys; tai ir kiekvieno krikščionio, ateinančio prie Eucharistijos stalo semtis „velykinių sakramentų vaisių“ (KM), užduotis.