Spausdinti

Įvadas C Didysis Penktadienis


Kristaus kančios pamaldos

Liturginiai tekstai

Didysis penktadienis viso pasaulio krikščionims yra pasninko diena: tai velykinis pasninkas, primenantis Viešpaties Kančią. Šį pasninką Bažnyčia mums pataria tęsti iki Velyknakčio, kai jį džiaugsmingai nutrauksime.
Be to, Didžiojo penktadienio popietę ar vakare švenčiamos Viešpaties Kančios pamaldos. Jos prasideda Žodžio liturgija, kurios pagrindinis skaitinys yra Viešpaties Kristaus Kančios pasakojimas pagal šv. Joną. Visuotinė malda po homilijos kalbama išskirtinai iškilmingai, stengiantis nepamiršti nė vieno žmogaus, nes Atpirkėjo krauju atliktas išganymas turi pasiekti žemės pakraščius. Paskui susirinkusiųjų pagarbinimui išstatomas šventasis Kryžius, po to kunigas ir tikintieji priima Kristaus Kūną.
Labiau nei Kančios pažeminimai, šiame šventime suspindi Kryžiaus garbė, nes Bažnyčia nemini Viešpaties mirties tuo pat metu neminėdama ir jo prisikėlimo. Todėl giesmėse gausu liaupsių Kristui Nugalėtojui: „Šventas Dieve, Šventas Galingasis, Šventas Amžinasis“ (Priekaištai). „Garbiname, Viešpatie, tavo Kryžių, šloviname ir aukštiname tavo šventąjį prisikėlimą: štai per Kryžių džiaugsmas atėjo į visą pasaulį“ (Priegiesmis).