Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 30

 

Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Po gana ilgos pertraukos šiandien įžangos priegiesmyje vėl skamba Velykų džiūgavimas: „Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis“ (ĮP). Tai vėl išgirstame šv. Komunijos metu: „Mus tavo pergalės džiugins. Vėliavas kelsim, duodami Dievui garbę“ (KP). Krikščioniškas džiaugsmas iš tiesų yra džiaugsmas dėl išganymo. Jis remiasi tuo, kad „Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save“ (KP 2). Jis yra spontaniškas vaisius tikėjimo, vilties ir meilės, kuriuos „sustiprinti“ (KP 2) prašome Viešpatį ir kurie patys trykšta iš velykinio Kristaus slėpinio: „su meile mes minime jo mirtį, tvirtai išpažįstame prisikėlimą, vilties kupini laukiame jo garbingo atėjimo“ (5 BDG). Kiek tuo gyvename, tiek pajėgsime „mylėti, ką liepia“ Viešpats, „kad pasiektume, ką jis žada“ (PM).
Komunijos malda pabrėžia, jog per Eucharistiją dvasiškai įvyksta tai, ką ji regimai ženklina, ir kad ji pasodina mūsų sielose daigą, kuris sužydės danguje (KM): vaišių ženklu ji atgaivina mūsų jėgas ir suvienija su kitais Kristuje. Šv. Komunija – bendrystė su Viešpaties kančia – iš anksto įgyvendina ir mūsų bendrystę su jo triumfu.