Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 33

 

Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Dauguma šio sekmadienio skaitinių susiję su laikų pabaiga. Jai mes rengiami įžangos priegiesmiu, primenančiu būsimą išblaškytųjų surinkimą (ĮP). Šio surinkimo pradžios ženklą duos Kristus (Mk 13, 27). Per savo Sūnų, įsikūnijusią Išmintį, Dievas sukūrė pasaulį; tai jis, įsikūnijęs Žodis, išgelbėjo mus savo Krauju; tai per jį „visi kūriniai Viešpačiui tarnauja, atpirktieji žmonės iš jo dėkingi semia malones, dangaus šventieji sutartinai jį šlovina“ (3 BDG).
Taigi jis žengs milžiniškos atpirktųjų minios priekyje, kad nuvestų juos pas Dievą, prieglaudą, jų laimės šaltinį (KP 1). Belaukiant tos valandos Bažnyčia per šv. Mišias mums duoda tris įsakymus – tai malda (KP 2), meilės darbai (KM) ir, visa apibendrinant, ištverminga ištikimybė (PM). Būti ištikimam reiškia prisiekti. Mes prisiekėme Dievui mūsų krikšto dieną taip, kaip vienas kitam tai daro sutuoktiniai savo santuokos dieną. Ištvermingas tarnavimas Viešpačiui apima radikalius reikalavimus, taip pat „didelę ir pastovią laimę“, nes krikščionis, kaip ir bendrai gyvenantys sutuoktiniai, džiaugiasi ištikimybe Viešpačiui (PM).