Spausdinti

Įvadas C Kalėdų diena


Liturginiai tekstai

„Mums šventa diena išaušo: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn“ (Posmelis prieš Evangeliją). Ši šviesa – tai Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, kad padarytų mus savo dieviško gyvenimo dalininkais. Tai skelbia apaštalo laiškas ir Evangelija, maldose ir giesmėse tai kartojama su dėkingumu kreipiantis į Dievą: „šiandien gimusis pasaulio Išganytojas daro mus tavo vaikais“ (KM). Prisiimdamas mūsų žmogystę, jis „suvienija mus su savo dievyste“ (PM). Su „mums gimusiu kūdikiu“ (ĮP) prasideda naujas kūrimas, nuostabesnis už pirmąjį. Dar vienoje iš Kalėdų dėkojimo giesmių lyriškai apgiedamas nepaprastas žmogaus išaukštinimas, kurį jam suteikia Kristaus gimimas: „Amžinasis Žodis, priimdamas trapią mūsų prigimtį, be galo išaukštino žmonių giminę, ir ta nuostabi giminystė su juo daro mus nemirtingus“ (3 DG).