Spausdinti

Meditacija A 33 eilinis


Liturginiai tekstai

 

Ištikimas tarnas

 

Mūsų Viešpats, anot senos tradicijos, sakydavo saviesiems: „Būkite geri pinigų kalėjai“. Jeigu moneta nėra iš gero aukso, jei neturi reikiamo svorio, jei nėra iškalta teisėtu štampu, ji atmetama, kaip nepriimtina; jeigu darbas nėra geros rūšies, jei jis nėra papuoštas meile, jei intencija nėra tyra, jis tikrai nebus priimtas tarp gerų darbų. Jeigu aš pasninkauju, bet tik tam, kad sutaupyčiau, mano pasninkas nėra geros rūšies; jeigu tai darau dėl susilaikymo, bet jei turiu savo sieloje kokią nors mirtiną nuodėmę, šiam darbui trūksta svorio, nes tik meilė duoda svorį viskam, ką darome; jei tai darau tik dėl pasaulietinės elgsenos ir tam, kad prisitaikyčiau prie savo bendrų, šis darbas nėra paženklintas pripažintu štampu: bet jeigu aš pasninkauju turėdamas intenciją susilaikyti ir jei esu Dievo malonėje, ir jei turiu intenciją patikti jo dieviškai Didybei šiuo susilaikymu, darbas bus gera moneta, tinkama padidinti mano meilės lobį.
Atlikti mažus veiksmus su labai gryna intencija ir stipriai norint patikti Dievui, tai daryti juos puikiai; ir tada jie labai mus pašventina. Yra žmonių, kurie daug valgo, bet vis tiek yra liesi, išsekę ir nusilpę, nes jie neturi geros virškinimo jėgos; ir yra kitokių, kurie valgo mažai, ir visada yra sveiki ir stiprūs, nes jų skrandis geras. Taip yra ir žmonių, kurie daro daug gerų darbų, bet mažai auga jų meilė, nes tai jie daro arba šaltai ir atmestinai, arba vedami prigimtinio instinkto ir polinkio labiau nei iš Dievo įkvėpimo ar dangiško uolumo; ir priešingai, yra tokių, kurie mažai dirba, bet su tokia šventa valia ir intencija, kad jų meilė nepaprastai tobulėja: jie turi mažai talento, bet jį taip sumaniai ir ištikimai naudoja, kad Viešpats jiems už tai gausiai atlygina.

Šv. Pranciškus Salezas, † 1622

Biografija