Spausdinti

Meditacija A Kalėdų diena


Liturginiai tekstai

 

Buvo tikroji šviesa

 

Po nuodėmės žmogus prarado išmintį, nes jo daugiau nebeapšviečia Dievas, o veda jį savo paties šviesa. Jis nupuolė į visokiausias klaidas, nelaimes ir nusikaltimus. Jėzus Kristus mums buvo duotas, kad atitaisytų šį blogį. Jis tampa mūsų išmintimi, mums suteikdamas tikrąją šviesą, kuri turi mus vesti gyvenimo keliu ir mokyti. Jis tampa mūsų išmintimi, mus apšviesdamas savo dieviškąja šviesa, kad išmokytų mus skirti tiesą nuo netiesos, gėrį nuo blogio, teisybę nuo neteisybės, įvertinti kiekvieną dalyką tiek, kiek jis iš tikrųjų vertas, mokėti skirti vietą tam, kas žemiška, ir tam, kas dvasiška, laikams ir amžinybei. Todėl jis yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Tačiau žmonės, kurių darbai buvo blogi, negalėdami pasislėpti, užgesino šią šviesą, kad nereikėtų kęsti gėdos. Kai norime padaryti ką nors bloga, užgesiname šviesą ir užsidarome langines.
Jėzus yra dieviškasis Žodis, ir jame yra gyvybė, ir ta gyvybė yra žmonių šviesa. Jis ateina iš aukštybių su visu dangaus grožiu, garbe ir spindesiu. Jis taip pat vadinamas: Šviesa iš aukštybių, teisingumo saulė, amžinosios šviesos atspindys, Tėvo atspindys. Iš aukštybių pas mus ateina ne tik šviesos spindulys, kaip per šventuosiuos ir pranašus, bet visa dieviškoji šviesa mus apšviečia savo spindesiu. Todėl Raštuose sakoma, kad tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą (Mt 4, 16). Šviesa spindi tamsoje (Jn 1, 5). Dabar šviesa Viešpatyje. Kad vaikščiotume kaip šviesos vaikai, mokėdami skirti ir pažinti tiesą, teisingumą ir gėrį. Tavo šviesoje matome šviesą. Kad jūs būtumėte šviesos vaikai, dienos vaikai (1 Tes 5, 5). Pats mūsų Viešpats drįso mums pasakyti, kad jis yra pasaulio šviesa. Aš esu pasaulio šviesa.
Kai Dievas kūrė pasaulį, jis mums davė saulę, kad ši šviestų mūsų kūno akims. Tačiau kai Dievas kūrė mūsų sielas, jis mums davė Jėzų Kristų, savąjį Žodį, kad kiekvienam apšviestų sielą ir protą. Nes „jame buvo gyvybę ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa“ (Jn 1, 4).

Pal. Antuanas Ševrijė, † 1879

Biografija