Spausdinti

Meditacija A sekminių vigilijaLiturginiai tekstai

Teateina pas mane ir tegeria

Visi, tiek bendrai, tiek pavieniui, esate šaukiami mano Tiesos, kuri, ilgesingai trokšdama, šaukė šventykloje: „Kas trokšta teateina pas mane ir tegu geria, nes aš esu gyvojo vandens šaltinis“ (plg. Jn 7, 37). Ji nepasakė: „teateina tas pas Tėvą ir tegeria“. Ji pasakė: „teateina jis pas mane“. Kodėl? Todėl, kad aš, Tėvas, negali kentėti jokios kančios, o mano Sūnus ją kenčia. Taigi, kol esate šios žemės keleiviai ir maldininkai, negalite eiti pirmyn be kančios, nes per nuodėmę, žemė apaugo erškėčiais.
Kodėl Tiesa pasakė: „Teateina pas mane ir tegeria“? Todėl, kad sekdami jos mokymu, ar per įsakymus su patarimų dvasia, ar per įsakymus ir vykdydami patarimus, vienu žodžiu, tobula meile ar bendrąja meile, kad ir kokį kelią pasirinktumėte, galite eiti pas ją, jūs rasite ko gerti atrasdami ir mėgaudamiesi kraujo, kilusio iš dieviškos prigimties susijungimo su žmogiška prigimtimi, malonę.
Būdami Sūnuje, jūs būsite manyje, ramybės jūroje, nes esu viena su juo, ir jis yra viena su manimi. Tad jus kviečia malonės gyvojo vandens šaltinis. Taigi jums dera eiti per jį, nes aš jį padariau tiltą jums, ir eiti ištvermingai, kad nei erškėčiai, nei priešingi vėjai, nei gerovė, nei kentėjimai, kurie galėtų jus prislėgti, nepriverstų jūsų grįžti atgal. Jūs turite ištverti iki rasite mane, mane, kuris duosiu jums gyvojo vandens, bet tik per tarpininkavimą šio švelnaus Žodžio, mano vienatinio Sūnaus, aš jums jo duosiu.

Šv. Kotryna Sienietė, † 1380

Biografija