Spausdinti

Meditacija B 5 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

Pašlovinti Tėvą

„Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“ (Jn 15, 8). Sūnaus įsikūnijimo tikslas yra pašlovinti Tėvą. Ir žmonijos išgelbėjimas bei jos sugrąžinimas į Dangų galiausiai yra skirtas Tėvui pašlovinti. Tai, kad žmonės yra Kristaus mokiniai ir duoda gausių vaisių, neturėtų jokios prasmės, jei tuo nebūtų pašlovintas Tėvas. Pašlovinimas yra gyvasis Tėvo ir Sūnaus ryšys, taip pat gyvasis Dievo ir žmogaus ryšys. Sūnaus užduotis,– pašlovinti Tėvą – sutampa su užduotimi sugrąžinti žmones pas Tėvą. Ji bus įvykdyta tik tuomet, jei Jo paskatinti pradėsime duoti vaisių. Šitaip mūsų vaisiai taps Jo užduoties dalimi, o per Jį – Tėvo pašlovinimo dalimi. Vaisius mumyse subrandina Sūnus, o Sūnuje – Tėvas, taip Dievas per mūsų vaisius tampa pašlovintas.
Duoti vaisių nėra mokinių nuopelnas. Duoti vaisių ir yra per Viešpaties malonę patenkinto prašymo vaisius. Jo malonė apima ir gausių vaisių pažadą. Tačiau šie vaisiai pažymėti krikščioniškumo ženklu: žmogus vienu žvilgsniu jų neįstengia aprėpti, jis negali įvertinti šio vaisingumo, nežino, kur jis prasideda, o juo labiau – kur baigiasi, nežino nė kur slypi vaisiaus branduolys. Ir vis tiek Kristaus mokinys turi duoti gausių vaisių. Šiuo reikalavimu nenorima pasakyti, kad vaisių duodantysis suvoks ir pajus juos. Krikščionis žino, kad jam yra keliamas toks reikalavimas, žino, kad jį reikia vykdyti, tačiau nežino, kokiu būdu. Be abejo, jis žino, kas yra vaisius ir ką reiškia „duoti vaisių Viešpatyje“. Bet jam lieka neprieinama – nes tai slypi šių vaisių esmėje – kiek jis pats turi bendradarbiauti ir kiek yra nuo tų vaisių priklausomas.
Vaisiai yra Tėvo pašlovinimas, nes jie atsiskleidžia per Sūnaus pasiuntinystės malonę ir tampa Tėvo valios išpildymu. Be šių vaisių Sūnaus pasiuntinystė Tėvui pašlovinti nebūtų įgyvendinta ir nebūtų tobula. Kiekvienas vaisius tik tuomet yra vertas vadintis vaisiumi, jei jis yra meilės vaisius, neatsiejamas nuo Sūnaus meilės pasiuntinystės.

Adriana fon Špeir, † 1967

Biografija