Spausdinti

Meditacija B Didysis ketvirtadienis


Liturginiai tekstai

Jėzaus Kraujas

O mano mylimasis sūnau! Pažvelk ir džiaukis; tu buvai sukurtas kaip taurė laikyti nukryžiuotojo Jėzaus Kraujui, jei nori jo paragauti iš meilės.
O išgelbstintis Kraujau, išliejantis gailestingumo lobius! Šlovingasis Kraujau, tavyje paikas žmogus gali pažinti ir išvysti tiesą Tėvo, kuris iš neapsakomos meilės mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą! O kam? Kad mes taptume veiklia aukščiausiojo Gėrio dalimi ir kad džiaugtumės Jo patiriama laime. Brangiausiasis Kraujas mums atskleidė šią tiesą ir žmogus nebuvo sukurtas kitam tikslui.
O Kraujau! Tu išsklaidai tamsybes ir suteiki žmogui šviesą, kad jis pažintų tiesą ir šventąją Tėvo valią. Tu pripildai žmogų malonės, kuri jam teikia gyvybę, ir išgelbsti nuo amžinosios mirties. Tu pasotini žmogų, trokštantį Dievo garbės ir sielų išganymo; Tu leidi jam kentėti, mylėti ir trokšti paniekinimų dėl nukryžiuotojo Jėzaus meilės; Tu degini ir sudegini žmogaus sielą dieviškos meilės ugnyje – Tu sudegini visa tai, ką randi sieloje ne pagal Dievo valią, bet sutrukdai jai būti mirtinos nuodėmės nuliūdintai ir sudžiovintai.
O švelnusis Kraujau! Tu nuo jos nuplėši juslinę savimeilę, tą meilę, kuri silpnina ja vilkinčią sielą, ir ją aprengi dieviškosios meilės ugnimi; ji negali Tavęs paragauti, o Kraujau, jei Tu jos neaprengi šia ugnimi, nes Tu buvai išlietas meilės ugnies, kad užtvindytum sielą. Meilė niekada nebūna be jėgos, nei jėga be ištvermės, todėl Tu sustiprini, Tu padrąsini susidūrus su įvairiausiais priešiškumais.
Taigi tu gerai matai, mieliausias sūnau, jog per Kraują tu gali pasiekti tobulą jėgą ir susivienyti su dieviškos meilės liepsna. Šis Kraujas sudegina ir sugriauna bet kokią savivalę. Kai būsi susivienijęs su aukščiausia jėga, tu būsi stiprus ir ištvermingas; tu galėsi įveikti savąjį silpnumą, kylantį iš geidulingumo, ir skonėsies kartėlio saldybe, ir kare patirsi taiką.

Šv. Kotryna Sienietė, † 1380

Biografija