Spausdinti

Meditacija B Didysis penktadienis


Liturginiai tekstai

Kalvarijos malonė

Tegyvuoja kryžius šiame pasaulyje! Bet Dievo kryžius, tas, kuris mums visada duodamas iš jo tėviškos širdies.
Gerasis Mokytojas kartais mus aplanko ne tik su savo Kalvarijos malone, bet ir su savo meilės jėga. Gera matyti šią Dievo meilę, sušvelninančią jo kryžių; labai reikia, kad jis ateitų, šis gerasis Dangaus vaikas, – kryžius, kitaip mes pasiliktume ant Taboro kalno. Tačiau viskas greitai praeina – saulė gražesnė po audros ar debesų, kurie ją uždengia.
Gerai įsidėmėkite: kančios būsena visada ateina iš Dievo. Tai būsena, kurią jis išrenka vardan didesnio mūsų gėrio ir kad suteiktų mums kokią nors didelę rinktinę malonę. Tad jeigu jūsų vargšė prigimtis akimirką kentėjo, pakylėkite ją šventu atsidavimu, bet nenusiminkite. Drąsiai leiskitės nukryžiuojami per šventąjį paklusnumą ir dėl mūsų Viešpaties Jėzaus meilės. Laikykite save laimingais, kad kenčiate tai, ką šis gerasis Mokytojas jums siunčia iš savo šventos meilės. Šlovinkite Dievą, nes iš savo gerumo jis duoda jums tai, kas brangiausia, meiliausia, – savo meilės įrodymą. Nesakykite: „Tai bausmė“, – ne, tai ne bausmė, tai mūsų Viešpaties kryžiaus dalelė; kai duodamas kryžius, dėl jo dieviškos kilmės niekada nereikia šio kryžiaus atmesti, bet reikia jį priimti kaip garbingą Kalvarijos vaiką, kaip Gerojo Ganytojo kraujo lašą.
Šis dieviškasis Mokytojas jus ištiesia ant kryžiaus: tad jis nori, kad visada būtumėte nukryžiuoti drauge su juo; bet koks skirtumas! Jį nukryžiuoja priešai, o jus – jo dieviškos rankos, jo meilė, idant galėtų duoti jums atlygį už savo mirtį ir savo kryžiaus garbę: kokia laimė kentėti iš meilės ir dėl meilės! Taip, drąsiai kentėkite dėl Jėzaus Kristaus meilės. Meilė be kančios nėra verta meilės vardo. Mūsų Viešpats iš jūsų teprašo tik vieno veiksmo, tik vienos minties: pasilikti vienybėje su jo meile per kryžių ir visišką atsidavimą, per šventąjį priemonių ir išorinių pagalbų skurdumą. Laiminga ir graži sąjunga, sudaroma per deginamąją auką.

Šv. Petras Julijonas Eimaras, † 1868

Biografija