Spausdinti

Meditacija B eilinis 19Liturginiai tekstai

Būkite Dievo sekėjai

Kartą ta vienintelė mano sielos Meilė atėjo pas mane vienoje rankoje laikydama paties laimingiausio gyvenimo, kokį begalima įsivaizduoti vienuolei, paveikslą, skendintį ramybėje, kupiną vidinių ir išorinių paguodų, puikios sveikatos drauge su kūrinių pagyrimais ir pagarba bei kitais prigimčiai maloniais dalykais. O antrojoje rankoje Jis laikė kitą paveikslą – visiškai vargano ir pasibjaurėtino gyvenimo nuolat būnant nukryžiuotai įvairiausiais pažeminimais, panieka bei prieštaravimais, visada kenčiant kūnu ir dvasia. Rodydamas man šiuodu paveikslus Jis man tarė: „Išsirink, mano dukra, tą, kuris labiau patiks; suteiksiu tau tas pačias malones, nepaisant katrą pasirinksi“. Aš parpuoliau prie Jo kojų, kad Jį pagarbinčiau, sakydama Jam: „O mano Viešpatie, nenoriu nieko kita, kaip tik Jūsų, ir to, ką man išrinksite!“ Ir toliau jam raginant pasirinkti kartojau: „Man pakanka Jūsų, o mano Dieve! Darykite tai, kas Jus labiausiai pagarbins, visiškai neatsižvelgdamas į mano naudą ir pasitenkinimą. Pasitenkinkite Jūs, ir man to užteks“. Tuomet Jis man pasakė, jog drauge su Magdaliete išsirinkau geriausiąją dalį, kuri nebus iš manęs atimta, nes Jis būsiąs mano paveldas amžiams. Ir, rodydamas man tą nukryžiavimo paveikslą, tarė: „Štai ką aš tau išrinkau ir kas man labiausiai patinka, tiek tam, kad išsipildytų mano planas, tiek tam, kad tave padaryčiau panašią į save. Kitas paveikslas yra malonumų, o ne nuopelnų gyvenimas: tau taip bus amžinybėje“. Tad aš priėmiau tą mirties ir nukryžiavimo paveikslą, pabučiavau ranką, kuri jį man davė; ir, nors prigimtis dėl to drebėjo, apkabinau jį su visa meile, kokia mylėti pajėgė mano širdis, bei spausdama tą paveikslą prie krūtinės jaučiau jį taip stipriai įsispaudžiant manyje, kad man atrodė, jog esu sudaryta iš viso to, ką buvau mačiusi jame pavaizduota.

Šv. Margarita Marija, † 1690

Biografija