Spausdinti

Meditacija B eilinis 26


Liturginiai tekstai

Ką gi kitą naikins ugnis, jei ne tavo nuodėmes?

Juo labiau dabar lepini save ir pataikauji savo kūnui, juo skaudesnė paskui bus bausmė ir juo daugiau bus medžiagos amžinajai ugniai! Sunkiausiai žmogus bus baudžiamas dėl tų dalykų, kuriais jis labiausiai nusidėjo. Tinginiai bus varstomi karštomis vilyčiomis, o nesusivaldą kankinami dideliu alkiu ir troškuliu. Begėdžius ir gašliuosius paners į degančią dervą ir dvokiančią sierą, pavydūs kauks iš skausmo kaip pasiutę šunys.
Atsimink visados mirtį ir kad praėjęs laikas negrįžta. Dorybės įgyjamos tik didelėmis ir nuolatinėmis pastangomis. Kai tik pradedama atšalti, tuoj apninka ir neramumas. Bet jei ištveriame uolume, pajuntame didelę ramybę ir dėl Dievo malonės bei dorybės meilės darbas darosi lengvesnis. Uolus ir karštas žmogus yra viskam pasirengęs. Sunkiau priešintis ydoms ir aistroms, kaip pakelti kūno nuovargį. Kuris nieku laiko mažus dalykus, pamažu nupuls. Jei dieną praleisi naudingai, vakare turėsi džiaugsmo. Budėk, save ragink, įspėk ir elkis visada gerai, nežiūrint kaip kitas darytų. Padarysi tik tiek pažangos, kiek save priversi.

„Kristaus sekimas“ XIV a.

Biografija