Spausdinti

Meditacija B eilinis 33


Liturginiai tekstai

Tomis dienomis

Tuo metu Tavo Šventojo Kryžiaus Ženklas
Tarsi žaibas pasirodo,
Jis spinduliuoja iš Rytų,
Link keturių pasaulio šalių jis sklinda.

Saulės šviesa užgęsta,

O mėnulio šviesa aptemsta;
Žvaigždės krinta iš dangaus skliauto
Ir dangaus kareivijos sudreba.

Ir žydų tauta mušasi į krūtinę,

Nes regi tą, kurį jie perdūrė;
Hagaros sūnūs pražudo save,
Tie, kurie niekina Kryžiaus ženklą.

Tavo garbintojai didžiuojasi,

Ir tie, kurie buvo nukryžiuoti drauge su Tavimi, džiūgauja;
Bet nuodėmės draugai apimti liūdesio,
Tie, kurie kaip tinginiai praleido savo gyvenimą.

Tuomet Tėvas ir Šventoji Dvasia

Pasilenkia su Tavimi link žemės,
Kaip Danielius buvo regėjęs
Amžinąjį ir Tą, kuris visada yra.

Tuomet kūriniai padaromi verti

Regėti tavo Asmenyje Trejybę
Sulig Tavo liudijimu, o vienatini Sūnau,
Kaip prie Jordano ir ant Kalno.

Su Tavimi drauge veržiasi dangaus Kareivijos,

Taip, kad Dangus lieka tuščias;
Angelai bėga priekyje,
Archangelus jie apsupa.

Šventųjų Kareivijų Choras rikiuojasi

Ir Galybės susiburia;
Kunigaikštystės apimtos siaubo,
O Viešpatystės – baimės.

Serafimai savo sparnais užsidengia

Ir nulenkia veidą;
Cherubinai sudaro sostą
Tau priimti, o Karaliau.

O Tu, Karaliau, didžiajame Teisme

Tu sėdies į sostą teisti:
Išties, Tėvas neteisia nė vienos būtybės, gimusios iš žemės,
Bet Jis Tau vienam atidavė tą galią, o vienatinis Sūnau.

Narcizas IV Maloningasis † 1173

Biografija