Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 14


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, tegu mūsų malda su pasitikėjimu kyla į Viešpatį: jis nori mus paguosti kaip motina, kuri supa savo kūdikį ant kelių.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: tegu taika į ją teka lyg srautas, tautos – tarytum upė.
Meldžiam tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų ­vyskupą *** ir už visus ganytojus: tegu Viešpats siunčia jiems į pagalbą daug darbininkų savo pjūčiai.
•    Tegu kiekviena šalis, kiekvienas miestas, kiekvieni namai priima Evangelijos skelbėjus ir tenužengia ant jų ramybė.
•    Tegu Kristus, mūsų dieviškoji Galva, suteikia naujų jėgų kenčiantiems savo Kūno nariams; kaip motina tepaguodžia jis liūdinčius.
•    Melskime už (*** ir visus) mūsų mirusiuosius, iškeliavusius į dangaus Jeruzalę: džiugiai teatsigeria jie jos turtų gausybės.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, didžiuodamiesi, jog nešame Viešpaties kryžių, sulauksime ramybės ir pasigailėjimo bei išvysime savo vardus, įrašytus danguje.
Viešpatie, išliek savo gailestingumą tave maldaujančiai tautai; savo dovanų gausa paskatink ją atkakliau prašyti daugiau malonės ir tvirčiau tikėtis ją gauti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.