Spausdinti

Įvadas C Gavėnios 2

 

Liturginiai tekstai


Gavėnia yra glaustas krikščioniško gyvenimo paveikslas tiek, kiek ji yra Dievo ieškojimas ir Dievo atradimas Jėzuje Kristuje.
Dievo ieškojimas labai aiškiai išreiškiamas įžangos priegiesmyje: „Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki“ (ĮP). Nuo tada, kai Dievas pirmą kartą apsireiškė Abraomui, žmonės eina geru keliu ieškodami to, kuris tuo pat metu yra ir Visų Švenčiausias, ir Artimiausias. Lemiamas susitikimas įvyko, kai Dievas žmonėms prabilo per Jėzų iš Nazareto: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (KP) ir per jį atskleidė jiems garbę, į kurią juos kviečia (PM).
Kontempliavus Viešpatį Jėzų Kristų ant Atsimainymo kalno, kaip tai darė Petras, Jokūbas ir Jonas, belieka sekti jį nuolankiai patarnaujantį žmonėms ir jo neapleisti jam kopiant į Golgotą. Bet ryškios šviesos akimirkos „nuskaidrina dvasios žvilgsnį“ (PM), kai tematome „vieną Jėzų“ (Evangelija) ir girdime didelį lygumos šurmulį.