Spausdinti

Biografijos Ž


Žanas Danielu (Jean Danielou)

Kardinolas Žanas Danielu, gimęs 1905 m., – žymus moks­lininkas patristikos studijų srityje ir apaštalas, labai atviras šiuolaikinio žmogaus klausimams. Katalikiško Paryžiaus Instituto profesorius, drauge su tėvu Liubaku (de Lubac) knygų rinkinio „Krikščioniški Šaltiniai“ (Sources Chrétiennes) vadovas, Vatikano II Susirinkimo ekspertas, jis pirmiausia stengėsi išryškinti bendrą Dievo Tautos tikėjimą iš dokumentais perduotos tradicijos, sugretindamas jį su mūsų laikų rūpesčiais ir viltimis. Viena svarbiausių jo apmąstymų temų yra istorija išganymo, iš anksto skelbto ir nuspėto Senajame testamente, įvykdyto Naujajame, nuolat veikiančio Bažnyčioje.

Žurnė, Šarlis (Charles Journet, 1891–1975)

 

Gimęs Ženevoje Šarlis Žurnė buvo įšventintas kunigu 1917 m. Jis paskyrė savo gyvenimą studijoms ir dogminės teologijos dėstymui didžiojoje Fribūro seminarijoje. Jo knyga „Įsikūnijusio Žodžio Bažnyčia“ apibendrina tyrinėjimų ekleziologijos srityje vaisius.
Šarlis Žurnė buvo apdovanotas įgimta intuicija, apšviesta išminties dovanos, gebėjo suprantamai išsakyti pačias sudėtingiausias ir giliausias sąvokas, turėjo dovaną perteikti skonį dieviškų dalykų, kurie maitino jo paties kontempliacijas.
1965 m. Pauliaus VI pakeltas kardinolu, Šarlis Žurnė aktyviai dalyvavo Vatikano II Susirinkime. Dėl savo mokymo, veikalų, pavyzdingo gyvenimo liudijimo Šarlis Žurnė yra vienas iš Bažnyčios XX amžiuje vedlių. Meditacija C eilinis 3.