Spausdinti

Įvadas A B Kalėdų naktis


Liturginiai tekstai

Angelas skelbia piemenims: „Šiandien jums gimė Išganytojas.“ Vardas „Jėzus“ reiškia „Dievas gelbėja“. Šis skurde gimęs visiškai gležnas kūdikėlis yra Dievo Žodis. Jis yra visagalis. Jis tapo žmogumi, kad kiekvienas mūsų galėtų tapti Dievo vaiku. Iš čia kilusi giesmė Gloria in excelsis – „Garbė Dievui aukštybėse“, giedama sekmadieniais ir švenčių dienomis. Šis labai senas ir iškilmingas himnas prasideda angelų giesmės, piemenų girdėtos Išganytojui gimus, žodžiais (Lk 2, 14 – šių Mišių Evangelijos skaitinio dalis). Todėl Kalėdų naktį Gloria lydi visų bažnyčios varpų gaudesys.