Spausdinti

Įvadas A B Sausio 1 d.Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

Naujieji Metai

Liturginiai tekstai

Per Naujųjų metų šventę skaitomoje Evangelijoje minimas Jėzaus apipjaustymas, praėjus aštuonioms dienoms po gimimo. Būtent per šią apeigą jis tapo Dievo tautos nariu ir pakluso Mozės Įstatymui. Dabartinėje liturgijoje ši šventė labiau pašvęsta Marijos dieviškajai motinystei. Moteris pagimdo ne tik kūdikio kūną, bet ir visą asmenį. O Jėzaus asmuo yra įsikūnijęs Dievo Žodis. Jėzuje iš moters gimsta pats Dievas. Kaip tik tai 431 m. ir paskelbė Efezo Susirinkimas: „Marija yra Dievo Motina!“