Spausdinti

Įvadas C Advento 3

 

Liturginiai tekstai

Vien tik 3 Advento sekmadienio liturginiai tekstai – įvairių šio laiko temų sintezė. Tai Viešpaties dienos laukimas, atsispindintis dviejuose pirmuosiuose skaitiniuose ir priegiesmiuose (ĮP, KP); tai mesijinių laikų atėjimas, atskleidžiamas Evangelijoje, pažyminčioje, kad Jono Krikštytojo tarnystė užleidžia vietą Jėzaus tarnystei; tai Kalėdų laukimas – maldose, ypač (po gruodžio 16 d.) – Dėkojimo giesmėje. Tai kvietimas džiaugtis, vienijantis įvairias mūsų minties kryptis. Tuo metu, kai Dievo tauta „rengiasi Išganytojo gimimo – Kalėdų šventei“ (PM) ir, kai ji suvokia, jog „Viešpats yra arti“ (KP), ji dalyvauja tame džiaugsme, kuris B. Pascal širdyje kalbėjo stipriau negu fizinė kančia: „Aš su džiaugsmu tiesiu rankas į savo Išlaisvintoją“. Žmogus yra sukurtas tam, kad išsiskleistų džiaugsme. Tačiau Gaudete (lot. „Džiaukitės“) sekmadienis krikščioniui primena, kas labiausiai apibūdins jo džiaugsmą, ir skatina prašyti Dievą: „Padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo Gimimo iškilmės ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti“ (PM). Kalėdų džiaugsmas, kuriuo nuo šiandien spindi viltis, turi mus lydėti visą mūsų gyvenimą. Iš tiesų reikia, kad mūsų susitikimo su Kristumi valandą jis „mus rastų maldingai budinčius ir džiaugsmingai jam teikiančius šlovę“ (2 DG).