Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 15


Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Kai Kristaus tikintieji sekmadienį susiburia apie altorių, jie suvokia besiartiną prie gyvojo Dievo regėjimo ir kartu priklausą nusidėjėlių tautai, kuri kopia Dievop patirdama daug gundymų ir begalę nuopuolių. Mūsų šiandienos malda išreiškia šiuodu krikščioniško kelio aspektus.
Šv. Mišių šventimas prasideda karšto troškimo „regėti Dievo veidą“, „jį išvydus gėrėtis“ (ĮP) išsakymu. Šioje maldoje girdėti Bažnyčios balsas. Ji išsako Dievo tautos troškimą susitikti savo Viešpatį. Komunijos priegiesmyje išreiškiamas dar ir dangaus ilgesys: „Laimingi, kurie namuose tavo gyvena“ (KP 1). Tačiau Eucharistijoje jau dabar susitinkame su Jėzumi, kuris sako: „kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (KP 2).
Krikščioniško gyvenimo kelio nelygumai ir nepasisekimai minimi pradžios maldoje, kurioje prašome Viešpatį „savo tiesa apšvieti klystančius“ ir „padėti Bažnyčios vaikams atmesti visa, kas žemina krikščionio vardą“ (PM). Taip suvokiame, kad liturginė malda nėra abstrakti, bet turtinga žmonių patirties.