Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 25

Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Dievas Tėvas ir Kristus – su šiais dviem asmenimis Šventoji Dvasia mums parengia susitikimą per kiekvieno sek­madienio liturginį susirinkimą. Šis susitikimas su Viešpačiu daro mus atviresnius kitam susitikimui – susitikimui su žmonėmis, mūsų broliais ir seserimis. Nuo pat šv. Mišių pradžios Dievas mums prisistato kaip mūsų Gelbėtojas: „Aš išgelbėsiu savąją tautą“ (ĮP), – sako Viešpats, tą patį mums pasakys ir Jėzus šv. Komunijos metu: „Aš – gerasis ganytojas“ (KP 2). Kristus Ganytojas yra Dievo Gelbėtojo įsikūnijimas. Daugelyje sekmadieninių dėkojimo giesmių plačiau kalbama apie mūsų išganymo per Jėzų slėpinį arba pabrėžiant svarbiausius išganymo etapus (2, 4 DG), arba parodant atpirkimo vaisius (1, 3, 6, 8 DG). Nė viena jų to nedaro taip išsamiai, kaip II Eucharistijos maldos dėkojimo giesmė.
Mūsų atsakas Dievui, kuris mus gelbėja, ir Kristui, kuris dėl mūsų „ištiesė rankas prikalti prie kryžiaus“ (II EM), gali būti tik dėmesinga ištikimybė laikantis jo įsakymų (KP a) ir mūsų gyvenimo atvėrimas visumai įstatymo, kurio „pagrindas ir viršūnė“, kaip sako Jėzus, yra „Dievo ir artimo meilė“ (PM). Tai darydami turėsime dalį „tame, kuo nuoširdžiai tikime“ (AM).