Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 3

 

Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Sekmadienis yra Viešpaties diena, džiūgavimo ir linksmybės diena (plg. Ps 117 (118), 24). Velykinis sekmadienio džiaugsmas ištrykšta įžangos priegiesmyje, kviečiančiame visą žemę giedoti Viešpačiui naują giesmę, ir jis tęsiasi Komunijos maldoje, kur mes prašome Dievą malonės „nuolat didžiuotis ir džiaugtis“ dieviškąja gyvybe, kurią iš jo gavome Jėzuje Kristuje (KM).
Viešpats Jėzus, mūsų susižavėjimo ir džiaugsmo šerdis, yra gyvybės terpė, be kurios nepajėgtume gyventi taip, kaip iš mūsų tikisi Dievas. Todėl maldaujame Tėvą malonės, kad gyventume „sekdami jo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu“, tai yra Kristaus skatinami, apšviečiami, susivieniję su juo kaip vynmedžio šakelės su vynmedžiu. Tada galėsime duoti gausių vaisių ir „pereisime žemę darydami gera“ (PM). Tad dera įsiklausyti į Komunijos priegiesmio kvietimą: „Žvelkit į Viešpatį, ir jums nušvis veidas“. Bažnyčia visada mėgo giedoti šią psalmę Komunijos procesijoje.­ „Artinkimės drauge prie Viešpaties, kad gautume jo Kūną ir Kraują. jį valgydami ir jį gerdami, mes nušvisime jo šviesa“ (šv. Augustinas).