Spausdinti

Įvadas C Gavėnios 3

 

Liturginiai tekstai


Nors 3 Gavėnios sekmadienio liturgija mums primena trejopą – pasninko, maldos ir išmaldos – reikalavimą bei atleidimo savo kaltininkams, kaip būdo sulaukti Dievo atleidimo, svarbą (KM), ji pirmiausiai mini Krikšto slėpinį: „Išliesiu ant jūsų tyro vandens. Bus jums nuplautos visos kaltybės“, – mums skelbia pranašas Įžangos priegiesmyje (ĮP 2). Iš tiesų būtent šiandien yra pirmasis iš trijų sekmadieninių susirinkimų, kurie tokie svarbūs krikštui besirengiantiems katechumenams.
Visa Bažnyčia, išplitusi pasaulyje, savo rūpesčiu ir malda apgaubia naujų brolių ir seserų priėmimą į tikėjimo ir tarpusavio pagalbos bendruomenes, kur jie jausis vienos šeimos nariais. Dėl to kiekvienas turi įsisąmoninti savo Krikšto reikalavimus ir patirti Mozės vedamos senosios sandoros tautos išėjimą, drauge su samariete išklausyti gyvojo vandens apreiškimą (A m. Evangelija) bei priimti malonę, kuri jam dovanojama per Jėzų Kristų (B m. Evangelija).