Spausdinti

Įvadas C Kalėdų naktis


Liturginiai tekstai

„Visi džiaukimės Viešpačiu“, – tokiu kvietimu pradedamos Kalėdų nakties Mišios (ĮP). Psalmėje bus sakoma: „Viešpačiui naują giesmę giedokit“, o Aleliuja eilutė iš anksto aidu atliepia angelo žiniai – „Aš skelbiu jums didį džiaugsmą“. Šio džiaugsmo šaltinis – tai Jėzaus gimimas. Tačiau anapus įvykio, kuris pasakojamas Evangelijoje, mums reikia suvokti jo prasmę: garbindami ką tik gimusį vaikelį, mes garbiname „regimai pažįstamą Žmogumi tapusį Dievą“ (1 DG), moters sūnų, kuriame „mūsų žmogystė yra suvienyta su dievyste“ (AM). Tokia yra „šią švenčiausiąją naktį užtvindžiusi tikroji šviesa“ (PM).