Spausdinti

Įvadas C Pelenų trečiadienis


Pelenė

Liturginiai tekstai

Gavėnios pradžios dieną Bažnyčios mums pateikiamoje programoje svarbi ne tiek aiški pelenų užbarstymo reikšmė, kiek šį veiksmą lydintys žodžiai: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Šis pelenų užbarstymo ant galvos ritualas, paveldėtas iš žydų tradicijos, reikšmingas tuo, kad tai bendras krikščionių susirinkimo veiksmas. Iš tiesų Gavėnios atgaila turi „surinkti tautą“, pasireikšti „šventoje bendrijoje“. Tačiau tiek krikščionių tautai, tiek kiekvienam jos nariui ypač svarbu atsiversti ir klausyti Viešpaties.
Atsiversti – tai gręžtis Dievo link. Svarbu ne tiek išsivaduoti iš egoizmo, pasirinkti naują gyvenimo sampratą, kiek gręžtis į Kažką, kuris mus šaukia. Norint priimti žinią, pirmiausia reikia pakelti akis skelbėjo link. Štai kodėl Jėzus pakvietė atsiversti tuo metu, kai ėmė skelbti žmonėms Gerąją Dievo Karalystės naujieną (Mk 1, 15), o Petras atnaujino tą patį kvietimą Sekminių dieną (Apd 2, 38). Atsivertimo, į kurį esame kviečiami, esmė visų pirma yra mūsų asmeninio ryšio su Jėzumi sustiprinimas. Dar geriau tai suprasime sekmadienį, kai prašysime Dievą, kad „metinė gavėnios atgaila atskleistų mūsų protui Kristaus išminties gelmes ir padėtų elgesiu sekti jo darbais“ (PM).