Spausdinti

Įvadas C Velykų diena


Velykų dienos Mišios

Liturginiai tekstai


Kristus tikrai prisikėlė, aleliuja! Šventąją naktį mes dalyvavome Velykų slėpinyje švęsdami Krikšto ir Eucharistijos sakramentus. Per antrąsias Velykų Mišias dėkojame už naująjį gyvenimą, kurio versmė mums atsivėrė per Kristaus Prisikėlimą. Šiandien – švenčių šventė ir tikrų tikriausia Viešpaties Kristaus diena. Šiandien mirties ir nuodėmės nugalėtojas Jėzus pasirodė saviškiams; šiandien jis leidosi atpažįstamas dviejų savo mokinių prie Emauso kelio, kur laužė jiems duoną; šiandien jis davė apaštalams Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti ir pasiuntė juos į pasaulį jį liudyti. Apie visa tai mąstydami mes giedame 117 (118) psalmės žodžius: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!“
Tačiau kiekvienas krikščionis šiandien iš naujo asmeniškai išgyvena slėpinį, kurį išgyveno Jėzaus mokiniai. Juk už kiekvieną iš mūsų buvo paaukotas Kristus, mūsų velykinis Avinėlis (KP). „Jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir mums gyvybę prisikėlimu sugrąžino“ (1 DG). Dalyvaudami Prisikėlusiojo pokylyje, dalyvaujame jo gyvenime (plg. KM). Šventoji Dvasia, pažadinusi Jėzų iš mirusiųjų, daro mus naujais žmonėmis, pašauktais „prisikelti gyvenimo šviesoje“ (PM). Su šia viltimi trykšdamas velykiniu džiaugsmu „Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis“ (DG).