Spausdinti

Meditacija C 03 19


Liturginiai tekstai

 

Marijos vyras

Galima sakyti, kad Šventoji Šeima tuo pat metu yra ir didžiojo laukimo užbaigimas, ir Naujosios Sandoros pradžia. Ir šį kartą Dievas panorėjo, kad visa ko atnaujinimo pilnatvė ateitų per šeimą. Ji išsipildo per skaisčiąją Marijos širdį. Mergelės Marijos širdis yra ir Juozapo sutuoktinės širdis, stebuklingai tampanti Dievo Motinos širdimi. Šis atnaujinimas įvykdomas per moterį, kuri pasiekė savo pilnatvę – Marija pasišventė Dievui visa savo esybe, taip pat gyveno ir visišku skaisčiu atsidavimu Juozapui, kaip sutuoktinė savo sutuoktiniui. Šventasis Raštas tai pabrėžia, nes angelas Gabrielius aplankė Mariją būtent kaip Juozapo sužadėtinę (Lk 1, 26–27).
Marijos ir Juozapo meilė yra nepaprastai jautri, skaidri, tyra, kartu ir labai stipri. Juozapas mylėjo Mariją anaiptol ne idiliškai. Jis mylėjo visu savo jutimiškumu, visa savo esybe, tačiau gerbė Dievo veikimą joje ir dėl to mylėjo ją dar labiau. Tai ir yra Juozapo didybė. Jis turėjo tobulą skonį, tinkamai pasirinko. Iš visų kitų jis išsirinko būtent Mariją, suprasdamas, kad Marijos meilė Dievui, kurią jis numanė joje esant, niekaip netrukdo jai tapti tikra jo žmona. Juozapas visai nesupriešino moters meilės Dievui ir moters meilės vyrui. Priešingai, suprato, kad kuo labiau moteris atsidavusi Dievui, tuo ji pajėgesnė atsiduoti savo sutuoktiniui. Tarp Marijos ir Juozapo taip ir buvo.
Juozapas nepriekaištingai elgėsi Marijos mergystės slėpinio atžvilgiu. Jis žinojo, kad šio slėpinio dėka ir per šį slėpinį Marija gali jį mylėti dar stipriau, dar žmoniškiau. Lytiškumą apima ir išaukština būtent tokia meilė, kad pati išliktų visiškai tyra, kokia gali mylėti visiškai Dievui pasišventusi mergelė. Toji mergelės meilė išsiskleis, pasirodys per jos kaip sutuoktinės meilę. Ir ši sutuoktinės meilė Juozapui taps motiniška meile tam, kuris jai gims iš Šventosios Dvasios, šitaip ­apsaugodama jos mergystę ir visiškai neprieštaraudama jos meilei Juozapui.
Nors vienu metu Juozapas buvo išsigandęs ir pamanė, kad turėtų pasitraukti, nes Dievas, atrodė, buvo palikęs jį nuošaly, tačiau vėliau angelo, – vadinasi, tiesiogiai paties Dievo, – dėka jis suprato, jog kaip tik turi dar labiau mylėti Mariją, kadangi ją išsirinko Dievas. Marija buvo du kartus išrinktoji – Juozapo ir Dievo.
Tėvas Marija Dominykas Filipas, † 2006
Biografija