Spausdinti

Meditacija A 8 eilinis


Liturginiai tekstai

 

Ko melsti Dievą?

 

Tegu žmonės, siekiantys ne Dievo valios, bet savo užgaidų išsipildymo, apleidžiantys nuoširdžią maldą, bet manantys, kad tiksliu ritualų atlikimu pasieks savo tikslą, tokio iškreipto pamaldumo žmonės težino, jog kuo labiau jie pasitiki ceremonijomis, tuo mažiau pasitiki Dievu; ir iš jo niekada negaus to, ko trokšta. Yra ir tokių, kurie meldžiasi labiau siekdami savo užgaidų išsipildymo nei Dievo garbės. Be abejo, jie žino, kad išmels, jei tai patinka Dievui, o jei kitaip, tai neišsipildys; tačiau dėl prisirišimo prie savo valios ir dėl to patiriamo tuščio malonumo, jie prideda daugiau visokių maldų siekdami savo tikslo. Jie daug geriau padarytų melsdami sau svarbesnių dalykų, kaip antai didelio sąžinės tyrumo, rimto atsidėjimo išganymo reikalui, ir atidėtų į antrą vietą visus kitus prašymus, kurie nesiekia to tikslo. Šitaip jie gautų tai, kas jiems reikalingiausia; taip pat ir visa kita, kas jiems naudinga, būtų suteikta, net neprašant, daug geriau ir anksčiau, nei tam būtų panaudoję visas savo pastangas.
Šitai Viešpats pažadėjo Evangelijoje sakydamas: „Visų pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33). Toks yra troškimas, toks yra prašymas, kuris Jam labiausiai patinka. Jei norime išvysti išsipildant mūsų širdies troškimus, nėra geresnio būdo, kaip tik prašyti Dievą ypač to, kas dera su Jo valia. Tuomet Dievas suteiks mums ne tik tai, ko prašome, tai yra išganymą, bet dar ir tai, ką Jis mano mums esant tinkama ir gera, netgi jei to neprašytume. Dovydas šitai labai gerai leidžia mums suprasti, sakydamas psalmėje „Viešpats yra arti kiekvienam, kas jo šaukiasi – visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta“ (Ps 144 (145), 18). Tai tie, kurie jo prašo tikrų ir kilniausių dalykų, tokių, kaip amžinasis išganymas. Išties tai apie juos toliau yra sakoma: „Viešpats tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo, – jų šauksmą girdi ir juos gelbsti. Viešpats saugo kiekvieną, kas jį myli“ (19–20). Taigi, kai Dovydas sako, jog Dievas yra arti, jis pabrėžia ne ką kita, kaip tik tai, kad Dievui rūpi patenkinti žmonių troškimus ir suteikti jiems net ir tai, ko prašyti jie nė nesvajojo.

Šv. Kryžiaus Jonas, † 1591

Biografija